Code Snippets – losowe kawałki kodu

Tutaj będę wrzucał losowe kawałki kodu w różnych językach – może czasem się przydadzą, zresztą nie tylko mi :3

Hashe (odpowiednio MD5, SHA1, SHA256):

        static string getMD5(string fn)
        {
            using (var md5 = MD5.Create())
            {
                using (var stream = File.OpenRead(fn))
                {
                    return BitConverter.ToString(md5.ComputeHash(stream)).Replace("-", "").ToLower();
                }
            }
        }
        static string getSHA1(string fn)
        {
            using (var sha1 = new SHA1CryptoServiceProvider())
            {
                using (var stream = File.OpenRead(fn))
                {
                    return BitConverter.ToString(sha1.ComputeHash(stream)).Replace("-", "").ToLower();
                }
            }
        }
        static string getSHA256(string fn)
        {
            using (var sha256 = new SHA256CryptoServiceProvider())
            {
                using (var stream = File.OpenRead(fn))
                {
                    return BitConverter.ToString(sha256.ComputeHash(stream)).Replace("-", "").ToLower();
                }
            }
        }

 

Reklamy